Ingurumen Errendimendua

IRUÑEKO AUTOBUS GELTOKIA 2021

UTE ESTACIÓN DE BUSES DE PAMPLONA-k bere jarduera garatzen du Ingurumenaren zainketa arduratsuan arreta berezia jarriz. Modu honetan, Zuzendaritzak hartutako konpromisoak urteroko auditoretzak egitera eramaten du Enpresa, UNE EN ISO 14001:2015 arauaren arabera, zeinak egiaztatzen baitu bere ekintzak ingurumen-gaietan eta bere helburuak eta helburuak betetzera bideratuta daudela. bere jardueraren garapena Ingurumenarekin errespetuz egiten dela.

BALIABIDE NATURALEN KONTSUMOA:

IRUÑEKO AUTOBUS GELTOKIAk bere kontsumoa neurtzeko aukera ematen dioten adierazleak erabiltzeko konpromisoa hartu du, batez ere beren tamainagatik edo ingurumen-inpaktua sortzeko gaitasunagatik esanguratsutzat jotzen direnak.

UR KONTSUMOA

Aurreko grafikoetan ikus daitekeenez, ur-kontsumoa (m3/urte) nabarmen murriztu da aurreko urteekin alderatuta. 2021ean, 2020an baino % 4 gehiago kontsumitu zen eta 2019an baino % 45 gutxiago. Azterketa balio erlatiboetan egiten bada, (m3/1000 bidaiari), 2021ean erregistratutako etekina 2020koa baino dezente hobea izan zen 2021ean, 1.000 bidaiari bakoitzeko 3,85 m3 ur kontsumitu ziren, eta 2020an, berriz, 4,92 m3 kontsumitu ziren 1.000 bidaiari bakoitzeko.

ENERGIA ELEKTRIKOAREN KONTSUMOA:

2021ean elektrizitate-kontsumoa, urteko balio absolutuan, 2020an baino %10 handiagoa izan zen, nahiz eta kontsumitutako energia horren ehuneko bat Panel Fotovoltaikoek ekoitzi zuten.

HONDAR-BELAKUNTZA:

IRUÑEKO AUTOBUS GELTOkiak bere jardueraren ondoriozko hondakinen tratamendu egokia egiteko konpromisoa hartzen du, UNE-EN ISO 14000: 2015 araua betetzeko, Ingurumena Kudeatzeko Sistema, sortutako hondakinen kudeaketa zuzenarekin. Kantitaterik handiena sortzen den hondakinak hondakin ez-arriskutsuak dira, geltokian zehar bidaiarien trafikotik eratorritakoak eta organiko, plastiko eta ontzi, paper eta kartoi gisa sailkatuta. Hau izan da azken 4 urteetan izan duen bilakaera. 2020 eta 2021 urteetan hondakinen ekoizpenaren beherakada nabarmena ikusten bada ere, covid-19tik eratorritako jardueraren jaitsieraren ondorioz izan da.

INGURUMEN ALDERDI ESANGURATSUAK:

Urtero bezala, gure Ingurumen Alderdien ebaluazioa egin dugu “Bizi-zikloa” kontzeptuan oinarrituta. Horretarako, alderdiaren magnitudea, maiztasuna eta arriskutsutasuna bezalako irizpideak hartu dira kontuan. Ebaluazioaren ondorioz, energia elektrikoaren kontsumoa nabarmena izan da.

Egin beharreko ekintzak:

  • Energia-kontsumoari dagokionez, epe ertaineko ingurumen-helburu bat zehaztu da, energia-eraginkortasunera bideratua, beraz, aurten "Eraginkortasun Energetikoaren Azterketa" lehen fasea egingo dugu.
  • IRUÑEKO AUTOBUS GELTOKIA Zuzendaritzak errendimendu horri eutsiko dio, eta eboluzionatzen doan heinean berrikusi eta eguneratuko du, dokumentu bizia eta konpromiso irmoa izatea nahi baitugu aurrera eramateko parte hartzen duten alderdi guztien aldetik.